Dlaczego nazywany jest bojownikiem o wolność i niezawisłość ?


-Osadzony w X pawilonie Cytadeli. Ucieczka stamtąd była niemożliwa, zatem Piłsudski przez wiele miesięcy symulował obłęd. Liczył, że zostanie przeniesiony do szpitala dla psychicznie chorych, skąd mógłby podjąć próbę ucieczki.Ostatecznie zbadał go dyrektor warszawskiego szpitala psychiatrycznego. Ten spostrzegł się oczywiście, że więzień symuluje, jednak będąc pod wrażeniem jego determinacji wydał orzeczenie o konieczności jego hospitalizacji.

-Na mocy porozumienia polskich polityków z Galicji (skupionych w Naczelnym Komitecie Narodowym) z naczelnym dowództwem wojsk austro - węgierskich powstały Legiony Polskie. Walczące pod dowództwem Piłsudskiego oddziały zostały 1 pułkiem Legionu Zachodniego, a następnie I Brygadą. Latem 1914 r. z jego inicjatywy powstała tajna Polska Organizacja Wojskowa.

-W lipcu 1917 r. wszyscy legioniści, nie posiadający obywatelstwa austriackiego, musieli złożyć przysięgę na wierność cesarzom Niemiec i Austro - Węgier. Sprawa ta posłużyła Piłsudskiemu jako pretekst. Odmówił on złożenia takiej przysięgi i to samo polecił legionistom. W wyniku kryzysu przysięgowego Legiony zostały zlikwidowane, a sam Piłsudski został w nocy z 21 na 22 lipca 1917 r. aresztowany i osadzony w Magdeburgu.

-Po wybuchu rewolucji w Niemczech, Józef Piłsudski został zwolniony z więzienia. 10 listopada 1918 r. z rana przybył do Warszawy, a następnego dnia przejął z rąk Rady Regencyjnej władzę naczelną nad wojskiem.14 listopada Rada Regencyjna przekazała Piłsudskiemu najwyższą władzę w państwie, a następnego dnia rozwiązała się. Odtąd wokół Józefa Piłsudskiego zaczął tworzyć się centralny ośrodek władzy odradzającego się państwa polskiego.

-Józef Piłsudski został wychowany w tradycji patriotycznej. Od najmłodszych lat wpajano mu idee niepodległościowe, którymi kierował się przez całe życie. Zahartował go niewątpliwie pięcioletni pobyt na Syberii oraz lata spędzone w więzieniu (warszawska cytadela, pobyt w Magdeburgu). Cała jego działalność zarówno polityczna, jak i wojskowa skierowana była na wywalczenie przez Polaków niepodległości.