Biografia

Józef Piłsudski urodził się 5 grudnia 1867 roku w Zułowie pod Wilnem. Pochodził z zamożnej rodziny ziemiańskiej, w której pielęgnowano polskie tradycje i patriotycznego ducha. Dlatego też młody Piłsudski, kiedy po ukończeniu gimnazjum w Wilnie w roku 1885 dostał się na studia medyczne na Uniwersytecie w Charkowie, związał się tam z socjalistyczno-rewolucyjnym ruchem "Narodnaja Wola". Za udział w studenckich rozruchach po roku nauki został jednak wydalony z uczelni. Nie został również przyjęty na Uniwersytet w estońskim Dorpacie, którego władze zostały powiadomione o jego sympatiach politycznych...


Dlaczego nazywany jest bojownikiem o wolność i niezawisłość ?


-Po ukończeniu gimnazjum w Wilnie, został w 1885 roku studentem na wydziale medycznym uniwersytetu w Charkowie. Spędził tam jedynie rok, ponieważ brał udział w demonstracji został skazany na pobyt w areszcie.

-Pod koniec roku 1886 Józef oraz jego brat Bronisław zostali uwikłani w organizowany przez rosyjskich rewolucjonistów zamach na życie cara Aleksandra III. Piłsudski nie brał w nim udziału jednak został aresztowany. Otrzymał wyrok skazujący na pięcioletnie zesłanie na Syberię wschodnią. Po odbyciu kary, latem 1892 r.,Piłsudski powrócił do Wilna, gdzie ponownie zajął się konspiracją.

-W lutym 1894 r. na II Zjeździe PPS w Warszawie wyłoniono skład Centralnego Komitetu Robotniczego (CKR). Jednym z jego czterech członków został Józef Piłsudski. Był on też redaktorem naczelnym "Robotnika". Jego pierwszorzędnym celem była walka o niepodległość. W 1900 r. został aresztowany za działalność wydawniczą...

Ciekawostki

Ulubiony pies Piłsudskiego wabił się … Pies. Według jednej z anegdot miał on śmiertelnie przestraszyć znaną poetkę Kazimierę Iłłakowiczównę, która przerażona szczekaniem ulubieńca Marszałka, padła przerażona na ziemię i długo nie mogła dojść do siebie, mimo zapewnień Komendanta, że zwierzę jest łagodne i ma przyjazncieke usposobienie.